Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

 

Generelt Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer (produkter) fra Tidybox AS til forbrukere. Salgsbetingelsene og annen informasjon er bare tilgjengelig på norsk. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer.

1. Parter

Selger er: Tidybox AS Organisasjonsnummer 919 991 216 Tidybox AS Tiurstien 6 3320 Vestfossen Telefon: +47 90209332 og blir i det følgende benevnt “vi” eller “oss”.
Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt “du”, “deg”, “din” eller “ditt”.

2. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.
Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

3. Priser

Alle priser er inkludert merverdiavgift og eventuelt miljøgebyr. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.
Language »